AANBIEDING VAN DE GOEDEREN

franco levering vanaf 75€ excl. btw

Bestellingen < 75€ excl. btw = 6.95€ leveringskosten. (België en Nederland)
Bestellingen > 75€ excl. btw = geen verzendingskosten. (België en Nederland)

BETALING

Online bestellingen kunnen betaald worden op onze rekening KBC. De goederen vertrekken nog de zelfde dag van uw betaling.

Calipage Carp-Office
iban kbc:                             BE87 7330 2719 5594
Bic :                                   KREDBEBB

Referentie:                          zie bestelbon
Bedrag:                              zie bestelbon                        

Mocht U bijkomende vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren 051/504848.

RETOUR VAN GOEDEREN
Servicegoederen (welke wij niet op voorraad hebben in onze winkel) kunnen niet geretourneerd worden. Andere goederen terugnemen gaat gepaard met administratie- en terugzendkosten van 15€ excl. btw

PRIJSSETTING:
De prijzen op de website kunnen verschillen van deze in de winkel. - Wanneer u online bestelt en 's anderendaags "komt afhalen in de winkel", dan krijgt U uiteraard online prijzen.

Zijn we duurder dan de concurrentie? Laat het ons weten en we kijken wat we kunnen doen voor U.

FOTO's
De foto's gebruikt in onze website zijn louter illustratief en zijn in sommige gevallen niet representatief voor het artikel.
---------------------------

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven leverings- en verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door de verkoper uitdrukkelijk aangenomen worden.

1. Bij elke bestelling erkent de koper onze voorwaarden en aanvaardt de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is de opgegeven leveringstermijn niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding noch de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

3.BETALINGEN : Behoudens tegenstrijdige contractuele geschreven beschikkingen en na goedkeuring van onze financiële administratie/kredietverzekeraar zijn onze facturen op voorhand te betalen. De goederen worden verstuurd per kerende na ontvangst van betaling.

Overschrijven op onze rekening kan op:

Carp-Office Calipage
IBAN: BE87 7330 2719 5594 --- BIC: KREDBEBB

4.Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

5.Het verzenden van een herinnering geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met minimum 50 Euro , te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

6. In afwijking van artikel 1583 BW blijft de verkoper eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

7. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne, voor zowel nationale als internationale transacties.

8. Alle aangeboden producten in catalogi, folders, webshop, e-commerce, worden aangeboden als niet-bindend voorstel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele inhoudelijke fouten bij het aanmaken van een website/webshop/catalogi.
Pas na ontvangst van bevestiging per fax of per gewoon schrijven van de verkoper, is het aanbod bindend. De verkoper behoudt zich het recht af te zien van de levering wanneer het product niet meer verkrijgbaar is bij de gangbare leverancier, bij verkeerde prijssetting door vergissing of vergetelijkheid, voor zover de koper niet kon weten dat deze prijs foutief is, of wanneer het product onder de kostprijs zou verkocht worden.

9. Computerfoods: toners, inkt, drums, enz. worden geleverd zonder garantie en worden niet teruggenomen.